مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره یاوران رشد تبریز

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز خانواده تحصیلی کودک

مرکز مشاوره روانشناسی تبریز کودک خانواده تحصیلی تلفنی یاوران رشد روانشناختی انتخاب رشته

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

 

بازگشت همه بسوی اوست
همکار گرامی سرکارخانم عاطفه اقتباس

با نهایت تأثرو تأسف درگذشت مادرشوهرگرامیتان را تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه علوّ درجات و رحمت واسعه وبرای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسیلت داریم