مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره یاوران رشد تبریز

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز خانواده تحصیلی کودک

مرکز مشاوره روانشناسی تبریز کودک خانواده تحصیلی تلفنی یاوران رشد روانشناختی انتخاب رشته

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

پیام تسلیت

بازگشت همه بسوی اوست
همکار گرامی سرکار خانم دکتر مریم نصرتی

با نهایت تأثرو تأسف درگذشت مادر بزرگ گرامیتان را تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه علوّ درجات و رحمت واسعه وبرای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسیلت داریم