مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره یاوران رشد تبریز

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز خانواده تحصیلی کودک

مرکز مشاوره روانشناسی تبریز کودک خانواده تحصیلی تلفنی یاوران رشد روانشناختی انتخاب رشته

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

هما نوشنایی

به نام خدا

 

همای نوشنایی متولد ۱۳۴۸
مدارک تحصیلی:

دیپلم تجربی – کارشناسی روانشناسی عمومی – ارشد روانشناسی عمومی
موضوع پایان نامه ارشد (تاثیر هوش معنوی بر امنیت روانی و مهارتهای زندگی جوانان )

به شماره نظام روانشناسی ۱۱۷۸۳
به شماره انجمن روانشناسی ۱۶۴۴۵
به شماره انجمن هیبنوتیزم بالینی ۸۰۸

دوره های تخصصی گذرانده شده :
مشاوره قبل از ازدواج ۳ دوره
خیانتهای زناشویی
واقعیت درمانی ۱ و ۲
مداخله در بحران خودکشی
آموزش درمان وسواس

CBTمراحل گام به گام درمان شناختی
اخلاق حرفه ای
تشخیص و درمان اختلالات جنسی مقدماتی
تشخیص و درمان اختلالات جنسی پیشرفته
طرحواره درمانی
گواهینامه هیبنوتیزم بالینی ایران
——————————————–
رزومه کاری و سوابق
مشاوره روانشناسی در مرکز یاوران رشد 6 سال
مشاوره روانشناسی در درمانگاه امام رضا ۳ سال
اجرای کارگاهای سکس تراپی
اجرای کارگاهای خودشناسی

اجرای کارگاهای مشاوره قبل از ازدواج
اجرای کارگاهای آموزش خود هیبنوتیزمی و مدیتیشن
سخنرانی برای والدین در مدارس : نور ایران ۱ – نور ایران ۲ – بزرگمهر – دانایی
—————————————————-

گرایش های تخصصی برای درمان :

مشاوره قبل از ازدواج
زوج درمانی
اختلال هویت
ترس از تنهایی، پوچی و مرگ
درمان با روش هیبنوتیزم (چاقی – فوبی ها – اضطراب – افسردگی )
سکس تراپی و بی میلی جنسی