مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره یاوران رشد تبریز

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز خانواده تحصیلی کودک

مرکز مشاوره روانشناسی تبریز کودک خانواده تحصیلی تلفنی یاوران رشد روانشناختی انتخاب رشته

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

رقیه صلح جو

به نام خدا

 

نام نام خانوادگی:رقیه صلح جو

تاریخ تولد:۱۳۶۱

آدرس ایمل:solhjoo.Roghaieh@gmail.com

سوابق تحصیلی

 

خاتمه شروع معدل نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع
۱۳۸۶ ۱۳۸۲ ۱۸/۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی مشاوره کارشناسی
۱۳۹۶ ۱۳۹۴ ۱۸/۹۶ روان شناسی تربیتی روان شناسی تربیتی کارشناسی ارشد

 

 

 

 

عنوان پایان نامه کارشناسی:بررسی منبع کنترل درونی و بیرونی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

عنوان پایانامه کارشناسی ارشد:رابطه باورهای غیر منطقی،مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختردوره اول متوسطه ناحیه ۳ شهر تبریز به راهنمایی پرفسور سید داوود حسین نیک

 

سوابق آموزشی و اجرایی

 

 فعالیت به عنوان مشاور در مدارس کرج-شهرک اندیشه و مدارس ناحیه ۳ شهر تبریز به مدت ۱۰ سال فعالیت به عنوان مشاور یاوران رشد از خرداد ۱۳۹۶

ارائه جلسات مشاوره و آموزش خانواده در مرکز فرهنگی -هنری بوستان قرآن وابسته به شهرداری منطقه ۷

ارائه جلسات مشاوره و آموزش خانواده در مدرسه  پسرانه خطیب تبریزی

ارائه جلسات مشاوره و آموزش خانواده در مدرسه دخترانه افق نیکو

ارئه جلسات مشاوره و آموزش خانواده در مدرسه دخترانه فرشته کوچک

ارائه جلسات مشاوره و آموزش خانواده در دبیرستان دخترانه حضرت خدیجه(س) 

ارائه مشاوره و آموزش خانواده در مدرسه دخترانه ادیب نو

ارائه مشاوره در مدارس برای کودکانی که دچار اختلالات یادگیری می باشد

طی دوره استعدادیابی کودکانبراساس هوش های چندگانه گاردنر در آموزش و پرورش ناحیه ۳ شرکت در کارگاه تفسیر نقاشی کودکان

شرکت در همایش کودک ،مدرسه،خانواده با همکاری شهرداری منطقه ۸

شرکت در همایش کودک و آسیب های اجتماعی با همکاری شهرداری منطقه ۸

شرکت در همایش ازدواج در دانشگاه آزاد واحد تبریز

شرکت در کارگاه زوج درمانی در مرکز مشاوره هستی

منتخب به عنوان دانشجوی نمونه در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

پذیرش مقاله در رابطه باورهای غیر منطقی،مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه ۳ شهر تبریز در مجله پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی