مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره یاوران رشد تبریز

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز خانواده تحصیلی کودک

مرکز مشاوره روانشناسی تبریز کودک خانواده تحصیلی تلفنی یاوران رشد روانشناختی انتخاب رشته

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

قادر نعیمی

  به نام خدا

رزومه عمومی و علمی

 

الف) اطلاعات شناسنامه ای

نام نام خانودگی: قادر نعیمی

محل تولد: اردبیل

وضعیت تاهل:متاهل


ب) خلاصه سابقه آموزشی
 

ردیف

مقطع تحصیلی

نام دانشگاه

رشته تحصیلی

سال فارغ التحصیلی

۱

کاردانی

تربیت معلم تهران

کودکان استثنایی

۱۳۸۶

۲

کارشناسی

تربیت معلم تبریز

مشاوره و راهنمایی

۱۳۸۹

۳

کارشناسی ارشد

دانشگاه خوارزمی تهران

مشاوره خانواده

۱۳۹۲

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: اثربخشی برنامه­ی ­توانمند سازی روانی- اجتماعی برکاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودک کم توان ذهنی

استاد راهنما: دکتر کیانوش زهراکار     نمره:۲۰

 

ج) خلاصه سابق پژوهشی

ج-۱)مقاله های علمی- پژوهشی

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

سال چاپ

۱

The Relationship of Internet Addiction with Loneliness and Identity Styles

 Journal of Science and today's world

۲۰۱۲

۲

  • ­مقایسهی اختلال­های نقص توجه/بیش فعالی، رفتار مقابله­ای  و سلوک در دانش­ آموزان دبستانی با ناتوانی یادگیری و عادی

فصلنامه ناتوانیهای یادگیری

۱۳۹۲ 

۳

اثربخشی برنامه­ ی ­توانمند سازی روانی-اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودک کم توان ذهنی

 

فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

۱۳۹۶

۴

استرس شغلی،  رضایت شغلی  با سلامت روان در معلمان مقطع ابتدائی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

۱۳۹۳

۵

 

تعارضات زناشویی؛ نقش سبکهای دفاعی و طرحواره های هیجانی

 

فصلنامه علمی- پژوهشی روان پرستاری

۱۳۹۴

 

۶

بخشودگی؛ نقش ویژگی های شخصیت و خانواده اصلی

فصلنامه علوم پزشکی گناباد

۹۴

 

۷

اثربخشی مشاوره­ ی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر ارتقای بهزیستی روانشناختی مادران کودکان مصروع

 

فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ناتوانی

۹۴

 

۸

بررسی رابطه ساختاری سلامت خانواده اصلی، طرحواره هیجانی،

نظم دهی هیجان با رغبت به ازدواج در دانشجویان با نقش واسطه گری تمایزیافتگی خود

فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده

۹۵

۹

نقش مولفه های سلامت خانواده اصلی و ابعاد تمایزیافتگی خود در پیش بینی رغبت به ازدواج در دانشجویان

 

فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی

۹۵

۱۰

نقش سبک های دلبستگی و ابعاد استفاده از پیامک در پیش بینی احساس تنهایی دانشجویان

فصلنامه رویش روانشناسی

۱۳۹۶

۱۱

سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در دانشجویان

 

 

فصلنامه رویش روانشناسی

در نوبت چاپ

 

 

ج-۲) همایشها

ردیف

عنوان مقاله

همایش

سال برگزاری

۱

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش تمایل به اعتیاد دردانشجویان

اولین کنگره  ملی دانشجویی اعتیاد

۱۳۹۱

۲

تمیز دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری براساس مهارت های ارتباطی و حمایت اجتماعی

اولین کنگره  ملی دانشجویی اعتیاد

۱۳۹۱

۳

اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی  بر کاهش رفتارهای نابهنجار دانش آموزان اوتیستیک

اولین  سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه

 

۱۳۹۱

۴

تاثیر آموزش راهبردهای خودکارآمدی بر افزایش مهارتهای فراشناختی

اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی

۱۳۹۱

۵

تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر بهزیستی روانشناختی، رضایت از زندگی و سرزندگی زهنی دانش آموزاان شاهد

چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

۱۳۹۱

۶

مهارتهای زندگی و گرایش به مصرف مواد در دانشجویان

کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر

۱۳۹۲

۷

اثر ترکیب هم افزا سوء مصرف مت آمفتامین و داروهای محرک جنسی در بروز رفتارهای پرخطر جنسی

 

کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر

۱۳۹۲

۸

اثربخشی برنامه­ ی توانمندسازی روانی- اجتماعی برکاهش فرسودگی شغلی زنان شاغل  سرپرست خانواده

 

اولین کنگره مشاوره و توانمندسازی خانواده

۱۳۹۴

 

 

 

د) سوابق کاری

ردیف

محل کار

عنوان کار

سال

۱

مراکز مشاوره دولتی و خصوصی(مرکز مشاوره رازی کرج، آرام اندیشه البرز، مسئول پایگاه امنخاب رشته دانشگاه خوارزمی)

مشاور تحصیلی و کنکور

 

…-۱۳۸۷

 

 

دانشگاه فنی و حرفه ای

تدریس

…-۱۳۹۳

۲

دانشگاه فنی و حرفه

مشاور مرکز مشاوره دانشجویی

…-۱۳۹۳

۳

دانشگاه خوارزمی

دبیر کمیته ویراستاری اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر

 

۱۳۹۲

۴

دانشگاه خوارزمی

عضو کارگروه ارزشیابی نشریات و سردبیر فصلنامه علمی- تخصصی روانشناسی بالینی جامعه نگر

۱۳۹۲ , ۱۳۹۱

۵

مجله فاروس

روزنامه نگار حوزه خانواده و ازدواج

 

…-۹۴

 

 

 

 

ه) کارگاهها

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس کارگاه

سال

۱

مشاوره ازدواج

دکتر علی محمد نظری

۱۳۹۰

۲

آشنایی با اصول رواندرمانی وجودی

دکتر علی محمد نظری

۱۳۹۰

۳

آشنایی با اصول و فنون درمان کوتاه مدت  راه حل محور

دکتر علی محمد نظری

۱۳۹۱

۴

مربیگری مهارتهای زندگی

دکتر فریدون یاریاری

۱۳۹۱

۵

آشنایی و مهارت در نگارش مقالات علمی- پژوهشی

دکتر حمیدرضا حسن آبادی

۱۳۹۱

۶

مربیگری مهارتهای پیش از ازدواج

بهزیستی کرج

۱۳۹۲

۷

درمان سیستمی سوء مصرف مواد

دکتر علی محمد نظری

۱۳۹۲

۸

ترمیم شناختی با استفاده از کامپیوتر در اختلال بیش فعال- نقص توجه

دکتر مصطفی نوکنی

۱۳۹۲

 

 

 

و) عضویت

ردیف

 

انجمن

شماره عضویت

سال

۱

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

۱۲۸۶۹

۱۳۹۳

۲

انجمن روانشناسی ایران

۸۰۹۹

از سال ۱۳۸۹

۳

انجمن مشاوره ایران

۳۳۴۶د

از سال ۱۳۸۹

۴

انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

۸۹۶۳۰

از سال ۱۳۸۹

 

 

 

 

ه) تألیف و ترجمه

ردیف

عنوان کتاب

توضیحات

۱

مهارتهای تربیت نوجوانان

انتشارات انسان برتر سال ۱۳۹۵

۲

مصاحبه انگیزشی برای مشاوران مدرسه

زیرچاپ

 

ی) علاقه مندی

ردیف

حوزه

۱

روش تحقیق و آمار(اس پی اس اس)

۲

استعدادیابی و هدایت تحصیلی، مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی، مشاوره با نوجوانان

۳

مشاوره توانبخشی(خانواده دارای کودکان استثنایی)