مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره یاوران رشد تبریز

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز خانواده تحصیلی کودک

مرکز مشاوره روانشناسی تبریز کودک خانواده تحصیلی تلفنی یاوران رشد روانشناختی انتخاب رشته

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

عاطفه اقتباس

بسمه تعالی   

 

نام و نام خانوادگی: عاطفه اقتباس   

متولد: ۴۸ متاهل

آدرس محل کار:مرکز مشاوره یاوران رشد  

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

آدرس ایمیل: A.eghtbas@gmail.com

 

سوابق اموزشی

مقطع کارشناسی:مشاوره و راهنمایی  

مقطع کارشناسی ارشد: مشاوره وراهنمایی

موضوع پایانامه:اثر بخشی مهارت حل مساله برتاب آوری و عزت نفسی مادران و کودکان اتیسمی در آذربایجان شرقی  

 

شماره سازمان نظام روان شناسی و مشاوره:۱۹۸۹۱

شماره انجمن مشاوره:۴۷۱۹

 

کارگاهای آموزشی

مهارتهای زندگی:بهزیستی تبریز

شکست عشقی:انجمن روانشناسی بالینی

واکنش در برابر بحران-مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی و نظام روانشناسی

واکنش در برابر بحران-نظام روانشناسی و مشاوره

درمان خیانتهای زناشویی:تهران-تبریز

مداخله در طلاق:تهران

مشاوره پیش از ازدواج:تهران

درمانگر جنسی:تهران وانگلستان

درمان شناختی-رفتاری (CBT)تبریز

مداخله در بحران خانواده-سازمان نظام روانشناسی

تربیت کودک-سازمان نظام روانشناسی

 

سوابق اجرایی

 

برگزاری کلاسهای آموزشی در مدارس ،محیط کار،محیط محله

اجرای کارگاه ممارت های زندگی برای نوجوانان در پایگاههای بسیج تبریز

اموزش نحوه ارتباط و محارت ارتباط با فرزندان در مدارس و پایگاها

مدرس تعارضهای زناشویی در مرکز سلامت طبیبان سبز

سخنرانی در دانشگاه آزاد ورزقان با موضوع مشاوره گروهی

مدیر عامل مرکز پیشگیری از آسیبهای اجتمایی و اعتیاد