مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره یاوران رشد تبریز

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز خانواده تحصیلی کودک

مرکز مشاوره روانشناسی تبریز کودک خانواده تحصیلی تلفنی یاوران رشد روانشناختی انتخاب رشته

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

دکتر لطیفه نظامی

                                                 بسمه تعالی                                                                

                                                                   

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: لطیفه نظامی  ،  متولد :  1347، متاهل    شماره نظام روانشناسی:۱۵۶۹۲

آدرس محل کار: مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

۱) سوابق تحصیلی:

کاندیدای  دکترای تخصصی روانشناسی– دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی  از واحدعلوم وتحقیقات  تهران ، رتبه اول  معدل ۱۹/۲۵

موضوع پایان نامه :استرس های دوران بارداری وافسردگی بعداززایمان

فارغ التحصیل کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تبریز – رتبه اول – معدل ۱۸/۳۴

۲) دوره‌های آموزشی طی شده:

 1 – کارگاه مشاوره پیش ازازدواج ، آقای دکتر مجیدعلیلو ، تبریز۱۳۹۲    

۲-مربیگری مهارتهای ازدواج، آقای دکتر فرشادبهاری ، وزارت ورزش وجوانان ، تهران ۱۳۹۵

۳- ۵۰۰ ساعت دوره کارورزی بالینی ، آقای دکتر مجیدعلیلو تبریز ۹۶- ۱۳۹۵

۴-دوره ۲۴۰ ساعته تربیت مدرس ومشاور سلامت جنسی ،  دوره کشوری مشهد مقدس –دانشگاه امام رضا (ع) و دوره غیرمتمرکز تبریز۱۳۹۷-۱۳۹۶

  • زوج درمانی اختلالات جنسی ، آقای دکتر رسول روشن

  • تربیت جنسی در دوره های رشد ، آقای دکتر عبداله فیروزیان

  • رشد وتحول جنسی ، آقای دکتر خدابخش احمدی

  • اختلال شخصیت در اختلالات جنسی ، آقای دکتر امیری

  • ارزیابی ومصاحبه تشخیصی  در اختلال جنسی ، خانم دکتر مهری نجات

  • آسیب شناسی انحرافات اجتماعی ، آقای دکتر یعقوبی

  • زوج درمانی در اختلالات جنسی ، آقای دکتر رضا مهکام

  • آموزش مهارت های روابط زناشویی ، آقای دکتر بنیانی

۵- کارگاه خیانت های زناشویی ، آقای دکتر مجید علیلو، تبریز۱۳۹۳       

۶- خانواده درمانی ساختاری ، آقای دکتر بخشی پور ، تبریز۱۳۹۲ 

۷- کارگاه اصول ومبانی ودرمان های شناختی ،رفتاری ،اقای دکتر باباپور تبریز۹۴-۹۵        

۸- رفتاردرمانی دیالکتیک ، آقای دکتربخشی پور ، تبریز۱۳۹۳

۹- درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس ،آقای دکتر علیلو ، تبریز  1393

۱۰- طرحواره درمانی ، آقای دکتر حسن حمیدپور ،تبریز۱۳۹۳

۳) سوابق علمی و پژوهشی:

۱- کتاب افسردگی بعداززایمان ، نشر انور تبریز-۱۳۹۵

۲- مقاله نقش زنان در حفظ سلامت روانی جامعه ، همایش دانشگاه آزادتبریز-۱۳۹۵

۳- پیش بینی افسردگی بعداززایمان براساس استرس دوران بارداری،مجله علمی پژوهشی اندیشه ورفتار۱۳۹۴تهران

۴- رابطه سبک های مقابله با استرس وافسردگی بعداززایمان همایش دانشگاه خراسان شمالی -۱۳۹۵        

۵- ویژگی های شخصیت هگزاکو در افراددیابتیک ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه زابل – ۱۳۹۵

۶-دیابت واختلال پرخوری روانی ، مجله علمی پژوهشی دیابت دانشگاه علوم پزشکی یزد۱۳۹۶

۶- رابطه تنظیم شناختی هیجان با اضطراب دانش اموزان ،همایش دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۹۴

۷- رابطه افسردگی بعداززایمان واسترس ادراک شده ومتغیرهای دموگرافیک ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه ازاداسلامی تبریز

۸-چرا زنان درابتلا به افسردگی مستعدتر از مردان هستند ؟  ، ماهنامه روان بنه ۱۳۹۶

 

۴) سوابق آموزشی :

مدرس دانشگاه غیرانتفاعی شمس ،  واحد روانشناسی عمومی ۱۳۹۴ – ادامه دارد

حیطه فعالیت : روان درمانی اختلالات بالینی ( افسردگی ، وسواس ، اختلالات اضطرابی ، اختلالات خوردن ، اختلالات روان تنی ، درد های مزمن ) ، مشاوره پیش از ازدواج ، زوج درمانی