مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره یاوران رشد تبریز

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز خانواده تحصیلی کودک

مرکز مشاوره روانشناسی تبریز کودک خانواده تحصیلی تلفنی یاوران رشد روانشناختی انتخاب رشته

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

همایش رایگان پیوند عاطفی من و همسرم

photo_2015-08-17_15-41-40

یاوران رشد برگزار میکند:

همایش رایگان پیوند عاطفی من و همسرم

سه شنبه ۳ ام شهریور ماه ۱۳۹۴

ساعت ۱۶ الی ۱۸

سخنران : خانم فرج زاده

آدرس تبریز توانیر شمالی ،میدان ولی امر اول خیابان شفیع زاده ،فرهنگسرای شهید بهشتی