مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره یاوران رشد تبریز

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز خانواده تحصیلی کودک

مرکز مشاوره روانشناسی تبریز کودک خانواده تحصیلی تلفنی یاوران رشد روانشناختی انتخاب رشته

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

مدیریت فرزندان در فضای مجازی برگزار شد.

small-همایش فرزندان

مدیریت فرزندان در فضای مجازی

مدرس : دکتر کبری ناموران

زمان : چهارشنبه ۲۱ مرداد ۹۴ ساعت ۱۶ الی ۱۸

شرکت برای عموم آزاد می باشد

مکان برگزاری همایش:

تبریز ،بعد از پل توانیر به سمت میدان ولی امر سمت چپ ، اول خیابان شفیع زاده ، فرهنگسرای شهید بهشتی 

شماره تماس :

۰۴۱۳۳۳۶۳۷۳۰

۰۴۱۳۳۳۷۳۷۱۸

۰۹۳۸۴۲۳۱۵۵۳