مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره یاوران رشد تبریز

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز خانواده تحصیلی کودک

مرکز مشاوره روانشناسی تبریز کودک خانواده تحصیلی تلفنی یاوران رشد روانشناختی انتخاب رشته

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

کارگاه درمان خیانت های زناشویی (مقدماتی)

photo_2015-07-14_13-46-23

مدرس دوره : دکتر کبری ناموران

هزینه دوره : ۴۰ هزار تومان

ظرفیت محدود

چهارشنبه ۴/۶/۹۴ ساعت ۹ الی ۱۳

تبریز،آبرسان،جنب قنادی تشریفات ،کوچه مهرگان اول ، ساختمان SMP، طبقه اول ، واحد A ، مرکز مشاوره یاوران رشد

شماره های تماس:

۰۴۱۳۳۳۶۳۷۳۰

۰۴۱۳۳۳۷۳۷۱۸

۰۹۳۸۴۲۳۱۵۵۳