مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره یاوران رشد تبریز

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز خانواده تحصیلی کودک

مرکز مشاوره روانشناسی تبریز کودک خانواده تحصیلی تلفنی یاوران رشد روانشناختی انتخاب رشته

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

دکتر فخرالسادات قریشی راد

دکتر فخرالسادات قریشی راد

خلاصه تحصیلات و فعالیت های علمی و پژوهشی

خلاصه تحصیلات و فعالیت های علمی و پژوهشی دکتر فخرالسادات قریشی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

اطلاعات شخصی :

1kkk

 

 

سوابق تحصیلی:

2kk

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

فارسی :تحول عقلانی و عاطفی در نوجوان

عنوان رساله دکتری :

فارسی : رویارویی با بحران: مطالعه بین فرهنگی (فرانسه و ایران)

لاتین :

(Confrontation des crise chez des adolescents: contribution à l'étude de la variabilité interculturelle (France et Iran

سوابق شغلی ( سوابق اجرائی و مسئولیت ها) :

3kk

فعالیت های مربوط به ایجاد طرح و راه اندازی :

– مسئول راه اندازی دانشکده علوم تربیتی دانشکاه تربیت معلم آذربایجان ۱۳۸۲

– راه اندازی گروه روانشناسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ۱۳۸۴

– راه اندازی دفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ۱۳۷۰

– راه اندازی بخش سمعی و بصری دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ۱۳۷۰

– راه اندازی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ۱۳۶۹

– راه اندازی کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان. از ابتدا ، ۱۳۶۸

سوابق آموزشی ( دروس تدریسی ):

5555

کارگاه های آموزشی: مجری کارگاههای آموزشی spss  و سنجش و ارزیابی

مدال ها و افتخارات :

– مدال دانشگاه تبریز و دیپلم افتخار برای دانشجوی رتبه اول – از طرف رئیس دانشگاه ، ۲۰/۸/۱۳۵۵

– تشویق نامه فعالیت مورد قبول ، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ، رئیس دانشگاه ، ۱/۱۲/۷۱

– استاد نمونه سال ۷۷ دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

– استاد نمونه سال ۸۷ دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

– استاد نمونه سال ۸۹ دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

ماموریت ها :

– ماموریت مبادلات فرهنگی بین ایران و چین ، با حکم وزیر محترم علوم . چین ؛ پکن ، اوهان ؛ کوانجو ، هونان

عضویت درمجامع علمی داخلی و خارجی و پژوهشی :

5kk

مقالات علمی چاپ شده درمجلات علمی و پژوهشی ( نام نویسنده یانویسندگان ، نام مجله ، شماره مجله ، تاریخ انتشار ، صفحات ):

00000000100000000000002

فهرست مقالات ارائه شده درمجامع علمی :

۱- مراحل تحول اجتماعی شدن و ارتباط آن با زمینه های شناختی، عاطفی و اخلاقی ؛ پنجمین مجمع علمی جایگاه تربیت، تهران، آبان ۱۳۷۳

۲- بهداشت روانی و روان درمانی با توجه به توصیه های اسلام ، کنگره جایگاه تربیت ، تبریز مهر ۷۳٫

۳- تربیت دینی به مثابه نیاز روانی و شیوه های آن . ششمین مجمع علمی جایگاه تربیت ، تهران ، ۷۴٫

۴- اهمیت پذیرش همسالان بعنوان نیاز روانی … ، همایش علمی کاربردی مسایل نوجوانان ، ارومیه ، ۷۶٫

۵- نقش مذهب و رویارویی مذهبی در بهداشت روانی ، اولین همایش بین المللی نقش دین در بهداشت روانی، تهران، ایران، ۸۰۱۳.

۶- تاثیر خشونت خانوادگی بر رشد کودک ، اولین همایش بزه دیدگان ، اصفهان ۸۲۱۳.

۷- مهریه عامل ثبات یا علتی برای نظام کسیختگی ؛ نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده تهران ۸۳۱۳.

۸- مشکلات سازگاری نابینایان ، نخستین همایش دانش آموختگان نابینای سراسر کشور ، شیراز ۸۲۱۳.

۹- مشارکت بانوان در چالش های امروز و بحران هویت ، همایش توسعه پایدار زهدان ۸۲٫

۱۰- ارتباط یا عدم ارتباط با نسل گذشته ، همایش ملی مناسبات نسلی در ایران ، تهران ، بهمن ۸۳٫

۱۱- آسیب های روانی ناشی از زلزله و حوادث طبیعی و کمک به باز سازی آن ، کنفرانی بین المللی مخاطرات زمین، دانشگاه تبریز ۷-۵ مهرماه ۱۳۸۴٫

۱۲- Women in Quran ، کنفرانس بین المللی زنان ، قبرس ، E.M.U ، ۲۵ آوریل ۲۰۰۶٫

۱۳- تاثیر اشتغال مادران بر خود پنداره دختران ، دومین کنگره آسیب شناسی خانواده ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ۲۶ اردیبهشت ۸۵٫

۱۴- بررسی ملاک های انتخاب همسر دانشجویان دختر وپسر دانشگاه تربیت معلم آذربایجان. دومین کنگره آسیب شناسی خانواده ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ۲۶ اردیبهشت ۸۵٫

۱۵- تربیت دختران ؛ ویژکی ها و تفاوت ها . اولین گرد همایی ملی زن ایرانی و پژوهش؛ دانشگاه آزاد مشهد؛ بهمن ۸۴٫

۱۶- جایگاه هنر در تربیت مذهبی ، اخلاقی و اجتماعی، اولین کنگره سراسری هنر درمانی ، تهران ، دانشگاهشهید –-بهشتی ۷-۹ آذر ۸۵٫

۱۷ – طرح سلامت روان در توصیه های اسلامی , اولین همایش بین المللی رواندرمانی, دانشگاه اصفهان ۲۰-۲۲ آذر ۸۵٫

۱۸- Elders’ mental health in nursing home ,ICP, Berlin , 2008

۱۹٫ The effects of self image on depression in pre-university students, Gent Univ. 17/9/09. 10th European conference on psychological assessment

۲۰٫ Relationship between alexithymia andcoping strategies in stressful situations, 27th International Congress of Applied Psychology, 2010, Australia –

۲۱- تاثیر عملکرد خانواده در سبک های هویت دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی, آسیب شناسی خانواده, سازمان بهزیستی استان, تبریز , ایران

 22.Assessment of attributional styles and general health of university staffs ICP 2012: "International Congress of Psychology Sout Africa.

سوابق پژوهشی (طرح پژوهشی) :

8kk

کتب انتشار یافته:

9kk

عناوین پایان نامه ها و اسامی دانشجویان تحت راهنمایی:

مقطع کارشناسی ارشد :

 

99