دکتر فخرالسادات قریشی راد

دکتر فخرالسادات قریشی راد

خلاصه تحصیلات و فعالیت های علمی و پژوهشی

خلاصه تحصیلات و فعالیت های علمی و پژوهشی دکتر فخرالسادات قریشی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

اطلاعات شخصی :

1kkk

 

 

سوابق تحصیلی:

2kk

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

فارسی :تحول عقلانی و عاطفی در نوجوان

عنوان رساله دکتری :

فارسی : رویارویی با بحران: مطالعه بین فرهنگی (فرانسه و ایران)

لاتین :

(Confrontation des crise chez des adolescents: contribution à l'étude de la variabilité interculturelle (France et Iran

سوابق شغلی ( سوابق اجرائی و مسئولیت ها) :

3kk

فعالیت های مربوط به ایجاد طرح و راه اندازی :

– مسئول راه اندازی دانشکده علوم تربیتی دانشکاه تربیت معلم آذربایجان ۱۳۸۲

– راه اندازی گروه روانشناسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ۱۳۸۴

– راه اندازی دفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ۱۳۷۰

– راه اندازی بخش سمعی و بصری دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ۱۳۷۰

– راه اندازی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ۱۳۶۹

– راه اندازی کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان. از ابتدا ، ۱۳۶۸

سوابق آموزشی ( دروس تدریسی ):

5555

کارگاه های آموزشی: مجری کارگاههای آموزشی spss  و سنجش و ارزیابی

مدال ها و افتخارات :

– مدال دانشگاه تبریز و دیپلم افتخار برای دانشجوی رتبه اول – از طرف رئیس دانشگاه ، ۲۰/۸/۱۳۵۵

– تشویق نامه فعالیت مورد قبول ، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ، رئیس دانشگاه ، ۱/۱۲/۷۱

– استاد نمونه سال ۷۷ دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

– استاد نمونه سال ۸۷ دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

– استاد نمونه سال ۸۹ دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

ماموریت ها :

– ماموریت مبادلات فرهنگی بین ایران و چین ، با حکم وزیر محترم علوم . چین ؛ پکن ، اوهان ؛ کوانجو ، هونان

عضویت درمجامع علمی داخلی و خارجی و پژوهشی :

5kk

مقالات علمی چاپ شده درمجلات علمی و پژوهشی ( نام نویسنده یانویسندگان ، نام مجله ، شماره مجله ، تاریخ انتشار ، صفحات ):

00000000100000000000002

فهرست مقالات ارائه شده درمجامع علمی :

۱- مراحل تحول اجتماعی شدن و ارتباط آن با زمینه های شناختی، عاطفی و اخلاقی ؛ پنجمین مجمع علمی جایگاه تربیت، تهران، آبان ۱۳۷۳

۲- بهداشت روانی و روان درمانی با توجه به توصیه های اسلام ، کنگره جایگاه تربیت ، تبریز مهر ۷۳٫

۳- تربیت دینی به مثابه نیاز روانی و شیوه های آن . ششمین مجمع علمی جایگاه تربیت ، تهران ، ۷۴٫

۴- اهمیت پذیرش همسالان بعنوان نیاز روانی … ، همایش علمی کاربردی مسایل نوجوانان ، ارومیه ، ۷۶٫

۵- نقش مذهب و رویارویی مذهبی در بهداشت روانی ، اولین همایش بین المللی نقش دین در بهداشت روانی، تهران، ایران، ۸۰۱۳.

۶- تاثیر خشونت خانوادگی بر رشد کودک ، اولین همایش بزه دیدگان ، اصفهان ۸۲۱۳.

۷- مهریه عامل ثبات یا علتی برای نظام کسیختگی ؛ نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده تهران ۸۳۱۳.

۸- مشکلات سازگاری نابینایان ، نخستین همایش دانش آموختگان نابینای سراسر کشور ، شیراز ۸۲۱۳.

۹- مشارکت بانوان در چالش های امروز و بحران هویت ، همایش توسعه پایدار زهدان ۸۲٫

۱۰- ارتباط یا عدم ارتباط با نسل گذشته ، همایش ملی مناسبات نسلی در ایران ، تهران ، بهمن ۸۳٫

۱۱- آسیب های روانی ناشی از زلزله و حوادث طبیعی و کمک به باز سازی آن ، کنفرانی بین المللی مخاطرات زمین، دانشگاه تبریز ۷-۵ مهرماه ۱۳۸۴٫

۱۲- Women in Quran ، کنفرانس بین المللی زنان ، قبرس ، E.M.U ، ۲۵ آوریل ۲۰۰۶٫

۱۳- تاثیر اشتغال مادران بر خود پنداره دختران ، دومین کنگره آسیب شناسی خانواده ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ۲۶ اردیبهشت ۸۵٫

۱۴- بررسی ملاک های انتخاب همسر دانشجویان دختر وپسر دانشگاه تربیت معلم آذربایجان. دومین کنگره آسیب شناسی خانواده ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ۲۶ اردیبهشت ۸۵٫

۱۵- تربیت دختران ؛ ویژکی ها و تفاوت ها . اولین گرد همایی ملی زن ایرانی و پژوهش؛ دانشگاه آزاد مشهد؛ بهمن ۸۴٫

۱۶- جایگاه هنر در تربیت مذهبی ، اخلاقی و اجتماعی، اولین کنگره سراسری هنر درمانی ، تهران ، دانشگاهشهید –-بهشتی ۷-۹ آذر ۸۵٫

۱۷ – طرح سلامت روان در توصیه های اسلامی , اولین همایش بین المللی رواندرمانی, دانشگاه اصفهان ۲۰-۲۲ آذر ۸۵٫

۱۸- Elders’ mental health in nursing home ,ICP, Berlin , 2008

۱۹٫ The effects of self image on depression in pre-university students, Gent Univ. 17/9/09. 10th European conference on psychological assessment

۲۰٫ Relationship between alexithymia andcoping strategies in stressful situations, 27th International Congress of Applied Psychology, 2010, Australia –

۲۱- تاثیر عملکرد خانواده در سبک های هویت دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی, آسیب شناسی خانواده, سازمان بهزیستی استان, تبریز , ایران

 22.Assessment of attributional styles and general health of university staffs ICP 2012: "International Congress of Psychology Sout Africa.

سوابق پژوهشی (طرح پژوهشی) :

8kk

کتب انتشار یافته:

9kk

عناوین پایان نامه ها و اسامی دانشجویان تحت راهنمایی:

مقطع کارشناسی ارشد :

 

99