مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره یاوران رشد تبریز

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز خانواده تحصیلی کودک

مرکز مشاوره روانشناسی تبریز کودک خانواده تحصیلی تلفنی یاوران رشد روانشناختی انتخاب رشته

مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

همایش غلبه بر استرس و اضطراب برگزار شد.

 

rrrr

هر کدام از ما به طریقی درباره ی اضطراب چیزهایی آموخته ایم ،با این حال هنوز در این زمینه نکات مبهم بسیاری وجود دارد.

اضطراب به عنوان نوعی اختلال حوزه ی آسیب شناسی روانی مطرح است یک حالت خلقی است که با عاطفه ی منفی آشکار ونشانه های تنش بدنی توصیف می شود ودر جریان آن شخص خطرات و بدبیاری های آینده را بطور نگران کننده ای پیش بینی می  کند. اضطراب می تواند در بردارنده ی احساسات رفتارها و واکنش های جسمی باشد.

هر مورد از اختلالات اضطرابی ملاک  های تشخیصی و درمانی خاصی دارد.

اختلال وسواس فکری –عملی یک اختلال اضطرابی است که توام با تکانه ها و افکار نا خواسته ،پایدار و مزاحم و نیز اعمال تکرار شونده ای است که به منظور سرکوب آن افکار و تکانه ها انجام می شود.

در این جلسه به ترتیب به تعریف اختلالات اضطرابی ،و روش های درمانی اضطراب ، منجمله اختلال وسواس فکری –عملی پرداخته شد:

۱٫ تعریف اختلالات اضطرابی

۲٫ شرح اختلال وسواسی فکری-عملی

۳٫ علامت های مطرح در ابتلا به اضطراب و اختلال وسواس فکری –عملی

۴٫ توضیح روش های درمانی

۵٫ پرسش و پاسخ

با تشکر از تشریف فرمایی شما در این همایش،موسسه یاوران رشد امیدوار است خدمات و مطالب این همایش مثمر ثمر بوده و مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

اعتقاد ما بر این است،می توانیم در کنار شما و با استفاده از نظرات و پیشنهادات سازنده شما ، همایشات ،کارگاه ها و برنامه های پربارتری را هم برگزار نماییم.

با سپاس و تشکر مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

در ادامه عکس هایی از این همایش:

811711030_106858

غرفه کتاب مربوط به همایش

 

811717617_86100

 

811717709_86912

 

811734905_73772

810619191_20406