دستیاران و کارورزان مرکز

مریم نصرتی


ادامه مطلب

تاریخ انتشار:۰۸ بهمن ۱۳۹۶

شفیقه طالب زاده


ادامه مطلب

تاریخ انتشار:۰۱ بهمن ۱۳۹۶

رقیه صلح جو


ادامه مطلب

تاریخ انتشار:۰۱ بهمن ۱۳۹۶

قادر نعیمی


ادامه مطلب

تاریخ انتشار:۰۱ بهمن ۱۳۹۶

دکتراحد آهنگرانزابی


ادامه مطلب

تاریخ انتشار:۱۶ اسفند ۱۳۹۴

رباب فرج زاده کارشناسی ارشد مشاوره


ادامه مطلب

تاریخ انتشار:۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

سولماز خجسته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی


ادامه مطلب

تاریخ انتشار:۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

صالح قلی پور کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی


ادامه مطلب

تاریخ انتشار:۲۸ فروردین ۱۳۹۴

سوپرویژن (کارورزی تحت نظارت برای دریافت پروانه تخصصی از نظام روانشناسی)


ادامه مطلب

تاریخ انتشار:۲۵ بهمن ۱۳۹۳

دکترنفیسه مهدوی کاندیدای دکتری تخصصی مشاوره


ادامه مطلب

تاریخ انتشار:۲۷ دی ۱۳۹۳