- مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

همه ما نیاز به اطلاعات مفید راجع به رشد و بهسازی زندگیمان در زمینه های فردی، تربیتی، ازدواج، خانواده و شغلمان داریم.
مرکز مشاوره یاوران رشد به منظور کمک به آموزشهای عمومی روانشناختی و افزایش دانش  مراجعان جهت بهسازی زندگی آنها، اقدام به شناسایی کتب آموزشی علمی، مفید و معتبر کرده، آنها را در محل شعبه مرکزی خود به فروش می رساند. علاقمندان میتوانند جهت خرید کتب به نشانی ما در تبریز مراجعه نمایند؛ یا جهت کسب اطلاعات با شماره های مرکز تماس بگیرند.

بازدید: 7