شاد بودن - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

شاد بودن

گاه شاد بودن می تواند کاری بس دشوار باشد.لازمه شاد زیستن,جستجوی زیبایی ها و خوبی هاست.

یکی زیبایی منظره را میبیند ,دیگری کثیفی پنجره را 

بازدید: 3