کارگاه یک روزه تاثیرات رابطه با مادر در رفتارها و سرنوشت ما - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

کارگاه یک روزه تاثیرات رابطه با مادر در رفتارها و سرنوشت ما

بسمه تعالی

logo22

 

کارگاه یک روزه تاثیرات رابطه با مادر در رفتارها و سرنوشت ما (از سری کارگاه های خودشناسی) .بر اساس روانشناسی یونگ .

مدرسین خانم دکتر نفیسه مهدوی و خانم دکتر سارا انزلی

زمان شنبه ساعت ۵ تا ۸

محل برگزاری برجهای آسمان تبریز,سالن اجتماعات مجتمع سروستان .

هزینه کارگاه ده هزار تومان

تلفن تماس

۰۹۱۴۴۰۲۳۳۲۷

تلفن تماس مرکز مشاوره یاوران رشد

۰۴۱۳۳۳۶۳۷۳۰ – ۰۴۱۳۳۳۷۳۷۱۸ – ۰۹۳۸۴۲۳۱۵۵۳

ایمیل

info@yavaraneroshd.ir

 

 

بازدید: 1