یاداشتی از الف-ه - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

یاداشتی از الف-ه

باسلام واحترام: 

درتمامی مراحل زندگی انسان خداوند مرحم تمام دردهاست ،هر چه عمق خراشهای وجودت بیشتر باشد خدا برای پر کردن آن بیشتر در وجودت جای میگیرد وهمیشه  با راههای گوناگون مسیرهای پیش  روی بندگانش را هموار میگرداند. بنده در این مسیر پرپیچ وخم زندگی خوداز راهنمایی ها بی دریغ خانوم دکتر ناموران که به جرات میتوان اشاره نمود که رحمت وراهگشای خداوند در زندگی ما شدند کمال تشکر دارم.با آرزوی توفیق برای خانوم دکتر عزیزم را دارم.

بازدید: 283