کارگاه درمان خیانت های زناشویی - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

کارگاه درمان خیانت های زناشویی

مدرس دوره : دکتر کبری ناموران

هزینه دوره : ۴۰ هزار تومان

ظرفیت محدود

چهارشنبه ۴/۶/۹۴ ساعت ۹ الی ۱۳

اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

بازدید: 2