کارگاه تربیت درمانگر جنسی ، مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

کارگاه تربیت درمانگر جنسی، با حضور خانم دکتر فاطمه آذر تاش (پروازی از تهران)

ویژه مشاوران، روانشناسان، مددکاران، پرستاران متخصصین سلامت و شاغلین در حوزه سلامت زوج و خانواده
۱۱ و ۱۲ اسفند۹۸ —ایران – تبریز–مرکز مشاوره یاوران رشر تبریز
برای رزرو یا ثبت نام در اولین فرصت تماس بگیرید: ۳۳۳۶۳۷۳۰-۳۳۳۷۳۷۱۸


بازدید: 50