همایش رایگان پیوند عاطفی من و همسرم

photo_2015-08-17_15-41-40

یاوران رشد برگزار میکند:

همایش رایگان پیوند عاطفی من و همسرم

سه شنبه ۳ ام شهریور ماه ۱۳۹۴

ساعت ۱۶ الی ۱۸

سخنران : خانم فرج زاده

آدرس تبریز توانیر شمالی ،میدان ولی امر اول خیابان شفیع زاده ،فرهنگسرای شهید بهشتی

بازدید: 0