همایش غلبه بر استرس و اضطراب برگزار شد.

 

rrrr

هر کدام از ما به طریقی درباره ی اضطراب چیزهایی آموخته ایم ،با این حال هنوز در این زمینه نکات مبهم بسیاری وجود دارد.

اضطراب به عنوان نوعی اختلال حوزه ی آسیب شناسی روانی مطرح است یک حالت خلقی است که با عاطفه ی منفی آشکار ونشانه های تنش بدنی توصیف می شود ودر جریان آن شخص خطرات و بدبیاری های آینده را بطور نگران کننده ای پیش بینی می  کند. اضطراب می تواند در بردارنده ی احساسات رفتارها و واکنش های جسمی باشد.

هر مورد از اختلالات اضطرابی ملاک  های تشخیصی و درمانی خاصی دارد.

اختلال وسواس فکری –عملی یک اختلال اضطرابی است که توام با تکانه ها و افکار نا خواسته ،پایدار و مزاحم و نیز اعمال تکرار شونده ای است که به منظور سرکوب آن افکار و تکانه ها انجام می شود.

در این جلسه به ترتیب به تعریف اختلالات اضطرابی ،و روش های درمانی اضطراب ، منجمله اختلال وسواس فکری –عملی پرداخته شد:

۱٫ تعریف اختلالات اضطرابی

۲٫ شرح اختلال وسواسی فکری-عملی

۳٫ علامت های مطرح در ابتلا به اضطراب و اختلال وسواس فکری –عملی

۴٫ توضیح روش های درمانی

۵٫ پرسش و پاسخ

با تشکر از تشریف فرمایی شما در این همایش،موسسه یاوران رشد امیدوار است خدمات و مطالب این همایش مثمر ثمر بوده و مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

اعتقاد ما بر این است،می توانیم در کنار شما و با استفاده از نظرات و پیشنهادات سازنده شما ، همایشات ،کارگاه ها و برنامه های پربارتری را هم برگزار نماییم.

با سپاس و تشکر مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

در ادامه عکس هایی از این همایش:

811711030_106858

غرفه کتاب مربوط به همایش

 

811717617_86100

 

811717709_86912

 

811734905_73772

810619191_20406

 

بازدید: 0