مدیریت فرزندان در فضای مجازی برگزار شد.

small-همایش فرزندان

مدیریت فرزندان در فضای مجازی

مدرس : دکتر کبری ناموران

زمان : چهارشنبه ۲۱ مرداد ۹۴ ساعت ۱۶ الی ۱۸

شرکت برای عموم آزاد می باشد

مکان برگزاری همایش:

تبریز ،بعد از پل توانیر به سمت میدان ولی امر سمت چپ ، اول خیابان شفیع زاده ، فرهنگسرای شهید بهشتی 

شماره تماس :

۰۴۱۳۳۳۶۳۷۳۰

۰۴۱۳۳۳۷۳۷۱۸

۰۹۳۸۴۲۳۱۵۵۳

بازدید: 0