مرکز مشاوره یاوران رشددکتر مریم نصرتی دکتر مریم نصرتی - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

دکتر مریم نصرتی

(( بسمه تعالی ))

مریم نصرتی

تاریخ تولد:۱۳۶۹

آدرس ایمیل : m.nosrati.b@gmail.com

صادره  :  ارومیه

شماره نظام روانشناسی : ۱۸۱۱۰

سوابق تحصیلی   :

خاتمه

شروع 

معدل

نام دانشگاه

رشته تحصیلی

مقطع

…….

۱۳۹۵

۱۸/۲۰

محقق اردبیلی

مشاوره

دکترا

۱۳۹۴

۱۳۹۲

۱۸/۴۰

علوم تحقیقات تهران

مشاوره

کارشناسی ارشد

۱۳۹۱

۱۳۸۸

۱۸/۳۵

دانشگاه ازاد واحد تبریز

مشاوره

کارشناسی

عنوان پایان نامه ارشد

اثربخشی مشاوره گروهی رویکرد مبنی بر پذیرش و تعهد بر انعطلف پذیری روانشناختی و معناداری زندگی زنان نابارور تبریز

با نمره ۹۰/۱۹ و به راهنمایی پروفسور سیمین حسینیان

سوابق آموزشی و اجرائی   : 

طی کردن دوره کارورزی از شهریور ۹۱  تا شهریور ماه ۹۲ در مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

 اجرای جلسات مشاوره و آموزش گروهی  با والدین بصورت ماهانه و ارائه خدمات تخصصی  درمانی بصورت فردی در مجتمع آموزشی و تربیتی پرستوها از مهر ماه ۹۱ تا مهر ماه ۹۵

مدرس دوره های تخصصی آموزش رویکرد پذیرش و تعهد (ACT) برای دانشجویان ارشد و دکترا درمرکز مشاوره البرز کرج و کلینیک مهر تابان (ونک) تهران

ارائه طرح و اجرای مدل آموزشی تربیتی هوش های چندگانه مبتنی بر نظریه گاردنر به روش MI برای اولین بار در ایران در مدرسه غیرانتفاعی اندیشه ناب از خرداد ۹۳ تا مهر ماه ۹۵

ارائه جلسات مشاوره در دفتر مشاوره معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد واحد شبستراز اردیبهشت ۹۴ تا شهریور ۹۴

ارائه جلسات مشاوره و همکاری با مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه محقق اردبیلی از آبان ماه ۱۳۹۵ تا خرداد ماه ۱۳۹۶

اجرای جلسات مشاوره فردی و ارائه خدمات درمانی در حوزه مشاوره قبل از ازدواج،کنکور و اتنخاب یا تغییر رشته، مشاوره تربیتی و خانواده و اجرای تست هوش وکسلر، تست نئو،mmpi و … از مهر ماه ۹۳ تاکنون

مشاور و مسئول فنی مرکز مشاوره امروز تبریز از مهر ماه ۹۵ تاکنون

برگزاری دوره های مهارتی پیش از ازدواج با همکاری استانداری اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی برای دانش آموزان دبیرستانی استان اردبیل، بهار۱۳۹۶٫

مدرس کارگاه تخصصی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد در پژوهشکده علوم رفتاری تبریز. پاییز۱۳۹۶٫

سوابق پژوهشی، تالیف و ترجمه :

  • مقاله “اثربخشی مشاوره گروهی  رویکرد  مبتنی برپذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانشناختی و معناداری زندگی زنان نابارور” فصلنامه پروهش های نوین روانشناختی. ۱۳۹۵٫ مریم نصرتی، دکتر سیمین حسینیان

  • PRELIMINARY DEVELOPMENT OF A PROTOCOL BASED ON ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY FOR INFERTILE WOMEN AND ITS EFFECTIVENESS ON THE PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY. Acta Medica Mediterranea 2016. Dr. Atefe Nezhadmohammad NameghiMaryam Nosrati Beghzadeh

  • مقاله ” رابطه معنویت و تاب آوری در زنان نابارور تبریز” دکتر نژاد محمد، مریم نصرتی، محمد عبادی، همایش بین المللی زنان و زندگی شهری تهران. آبان ماه ۱۳۹۵٫

  • مقاله ” بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با افسردگی،اضطراب و استرس در دانشجویان” دکتر اسماعیل صدری، مریم نصرتی بیگ زاده، محمد عبادی راد، پاییز۱۳۹۶؛ فصلنامه رویش روان شناسی

  • مقاله ” اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان نشاختی زنان نابارور، ارائه یک پروتکل درمانی” دکتر عاطفه نژادمحمد نامقی، مریم نصرتی بیگ زاده؛ پذیرش از فصلنامه روان پرستاری، نوبت چاپ در مرداد ماه۱۳۹۷

  • مقاله ” بررسی رابطه بین احساس خوداثرمندی کودکان و ادراک آنان از میزان تعارض والدینشان”، ، سید محمد عبادی راد، دکتر منصوره السادات صادقی، مریم نصرتی بیگ زاده، دکتر محمد نریمانی؛ فصلنامه روانشناسی مدرسه، در مرحله داوری نهایی

  • همکاری در ترجمه کتاب رشد ایگو (Ego development,2011)

در حال ترجمه با انتشارات ارجمند

در حال اجرای گام دوم

بازدید: 1985