آزمون هوش وکسلرکودکان(WISC-V) - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

آزمون هوش وکسلرکودکان(WISC-V)

این مقیاس آخرین و جدید ترین ابزار بالینی جامع برای ارزیابی توانایی های شناختی و هوش کودکان ۶ تا ۱۶ سال و ۱۱ ماه است.

این نسخه تفاوت‌های بسیاری نسبت به نسخه‌های قبلی خود دارد و از ۲۱ خرده آزمون تشکیل شده است. با این آزمون می توان به موارد زیر پی برد
نیمرخ کامل از توانایی های هوشی یا هوشبهرهای مختلف
اطلاعات جامع‌تری از توانایی‌های شناختی کودک
سنجش و شناسایی اختلالات مختلف کودک از جمله اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی، انواع اختلالات یادگیری و غیره
اجرا، نمره گذاری و تفسیر کامل توسط متخصص روانشناسی کودکان با نیازهای خاص:

دکتر علیرضا حافظی

بازدید: 91