، مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز، مشاوره تلفنی،دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان دکترعزت ال... احمدی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی،دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، yavaraneroshd.ir

دکتر عزت الله احمدی

 

 

 

بسمه تعالی

مشخصات فردی

 عزت اله احمدی

متولد۱۳۵۳

پست الکترونيکی: amiraliahmadi91@yahoo. com

 

سوابق آموزشی ـ پژوهشی، اجرایی و فرهنگی

الف. آموزشی:

رتبه علمی: دانشیار پایه ۱۸ گروه روان شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 – تدریس دروس روانشناسی در دانشگاههای تربیت معلم (شهید مدنی) آذربایجان، تبریز، پیام نور و مراکز علمی ـ کاربردی از سال ۱۳۷۹.

اجرای کارگاهها و دوره های آموزشی در زمینه های مختلف روان شناسی بخصوص مهارتهای زندگی درسازمان تبلیغات اسلامی، پادگان درجه داری سیدالشهداء (ع)سپاه، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، اداره کل زندانهای شمال غرب کشور، امور فرهنگی زندان تبریز، سازمان بهزیستی وکمیته امداد امام (ره).

 

ب. پژوهشی:

رابطه سازنده دین با علم و حرفه روان شناسی، ترجمه حسن بافنده و عزت اله احمدی، چاپ قسمت اول در نامه علوم انسانی (فصلنامه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. شماره۳، پاییز ۱۳۷۹.

بررسی عوامل مؤثر بر خودباوری دانش آموزان. مقاله علمی ـ پژوهشی. چاپ شده در فصل نامه روانشناسی دانشگاه تبریز.

بررسی یادآوری خاطرات در بیماران افسرده، مانیک و افراد سالم. مقاله علمی ـ پژوهشی. چاپ شده در فصل نامه روانشناسی دانشگاه تبریز.

بررسی تحول مفهوم فضای اقلیدسی در دانش آموزان ناشنوا و شنوا. مقاله علمی ـ پژوهشی. چاپ شده در فصل نامه علوم روانشناختی.

 

 

 

 

                                       

 

 

بازدید: 1069