دکتر لطیفه نظامی

                                                 بسمه تعالی         

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: لطیفه نظامی  ،  متولد :  ۱۳۴۷، متاهل    شماره نظام روانشناسی:۱۵۶۹۲

آدرس محل کار: مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

۱) سوابق تحصیلی:

کاندیدای  دکترای تخصصی روانشناسی– دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی  از واحدعلوم وتحقیقات  تهران ، رتبه اول  معدل ۱۹/۲۵

موضوع پایان نامه :استرس های دوران بارداری وافسردگی بعداززایمان

فارغ التحصیل کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تبریز – رتبه اول – معدل ۱۸/۳۴

۲) دوره‌های آموزشی طی شده:

 ۱ – کارگاه مشاوره پیش ازازدواج ، آقای دکتر مجیدعلیلو ، تبریز۱۳۹۲

۲-مربیگری مهارتهای ازدواج، آقای دکتر فرشادبهاری ، وزارت ورزش وجوانان ، تهران ۱۳۹۵

۳- ۵۰۰ ساعت دوره کارورزی بالینی ، آقای دکتر مجیدعلیلو تبریز ۹۶- ۱۳۹۵

۴-دوره ۲۴۰ ساعته تربیت مدرس ومشاور سلامت جنسی ،  دوره کشوری مشهد مقدس –دانشگاه امام رضا (ع) و دوره غیرمتمرکز تبریز۱۳۹۷-۱۳۹۶

  • زوج درمانی اختلالات جنسی ، آقای دکتر رسول روشن
  • تربیت جنسی در دوره های رشد ، آقای دکتر عبداله فیروزیان
  • رشد وتحول جنسی ، آقای دکتر خدابخش احمدی
  • اختلال شخصیت در اختلالات جنسی ، آقای دکتر امیری
  • ارزیابی ومصاحبه تشخیصی  در اختلال جنسی ، خانم دکتر مهری نجات
  • آسیب شناسی انحرافات اجتماعی ، آقای دکتر یعقوبی
  • زوج درمانی در اختلالات جنسی ، آقای دکتر رضا مهکام
  • آموزش مهارت های روابط زناشویی ، آقای دکتر بنیانی

۵- کارگاه خیانت های زناشویی ، آقای دکتر مجید علیلو، تبریز۱۳۹۳

۶- خانواده درمانی ساختاری ، آقای دکتر بخشی پور ، تبریز۱۳۹۲

۷- کارگاه اصول ومبانی ودرمان های شناختی ،رفتاری ،اقای دکتر باباپور تبریز۹۴-۹۵

۸- رفتاردرمانی دیالکتیک ، آقای دکتربخشی پور ، تبریز۱۳۹۳

۹- درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس ،آقای دکتر علیلو ، تبریز  ۱۳۹۳

۱۰- طرحواره درمانی ، آقای دکتر حسن حمیدپور ،تبریز۱۳۹۳

۳) سوابق علمی و پژوهشی:

۱- کتاب افسردگی بعداززایمان ، نشر انور تبریز-۱۳۹۵

۲- مقاله نقش زنان در حفظ سلامت روانی جامعه ، همایش دانشگاه آزادتبریز-۱۳۹۵

۳- پیش بینی افسردگی بعداززایمان براساس استرس دوران بارداری،مجله علمی پژوهشی اندیشه ورفتار۱۳۹۴تهران

۴- رابطه سبک های مقابله با استرس وافسردگی بعداززایمان همایش دانشگاه خراسان شمالی -۱۳۹۵

۵- ویژگی های شخصیت هگزاکو در افراددیابتیک ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه زابل – ۱۳۹۵

۶-دیابت واختلال پرخوری روانی ، مجله علمی پژوهشی دیابت دانشگاه علوم پزشکی یزد۱۳۹۶

۶- رابطه تنظیم شناختی هیجان با اضطراب دانش اموزان ،همایش دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۹۴

۷- رابطه افسردگی بعداززایمان واسترس ادراک شده ومتغیرهای دموگرافیک ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه ازاداسلامی تبریز

۸-چرا زنان درابتلا به افسردگی مستعدتر از مردان هستند ؟  ، ماهنامه روان بنه ۱۳۹۶

۴) سوابق آموزشی :

مدرس دانشگاه غیرانتفاعی شمس ،  واحد روانشناسی عمومی ۱۳۹۴ – ادامه دارد

حیطه فعالیت : روان درمانی اختلالات بالینی ( افسردگی ، وسواس ، اختلالات اضطرابی ، اختلالات خوردن ، اختلالات روان تنی ، درد های مزمن ) ، مشاوره پیش از ازدواج ، زوج درمانی

بازدید: 290