دکتر قادر نعیمی % مرکز مشاوره یاوران رشد تبریزدانشجوی دکتری مشاوره ، yavaraneroshd.ir

دکتر قادر نعیمی

  به نام خدا

رزومه عمومی و علمی

الف) اطلاعات شناسنامه ای

نام نام خانودگی: قادر نعیمی (مشاور تحصیلی)

محل تولد: اردبیل

وضعیت تاهل:متاهل

ب) خلاصه سابقه آموزشی

ردیف

مقطع تحصیلی

نام دانشگاه

رشته تحصیلی

سال فارغ التحصیلی

۱

کاردانی

تربیت معلم تهران

کودکان استثنایی

۱۳۸۶

۲

کارشناسی

تربیت معلم تبریز

مشاوره و راهنمایی

۱۳۸۹

۳

کارشناسی ارشد

دانشگاه خوارزمی تهران

مشاوره خانواده

۱۳۹۲

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: اثربخشی برنامه­ی ­توانمند سازی روانی- اجتماعی برکاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودک کم توان ذهنی

استاد راهنما: دکتر کیانوش زهراکار     نمره:۲۰

ج) خلاصه سابق پژوهشی

ج-۱)مقاله های علمی- پژوهشی

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

سال چاپ

۱

The Relationship of Internet Addiction with Loneliness and Identity Styles

 Journal of Science and today’s world

۲۰۱۲

۲

  • ­مقایسهی اختلال­های نقص توجه/بيش فعالي، رفتار مقابله­اي  و سلوک در دانش­ آموزان دبستانی با ناتوانی یادگیری و عادی

فصلنامه ناتوانیهای یادگیری

۱۳۹۲

۳

اثربخشی برنامه­ ی ­توانمند سازی روانی-اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودک کم توان ذهنی

فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

۱۳۹۶

۴

استرس شغلی،  رضایت شغلی  با سلامت روان در معلمان مقطع ابتدائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

۱۳۹۳

۵

تعارضات زناشویی؛ نقش سبکهای دفاعی و طرحواره های هیجانی

فصلنامه علمی- پژوهشی روان پرستاری

۱۳۹۴

۶

بخشودگی؛ نقش ویژگی های شخصیت و خانواده اصلی

فصلنامه علوم پزشکی گناباد

۹۴

۷

اثربخشی مشاوره­ ی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر ارتقای بهزیستی روانشناختی مادران کودکان مصروع

فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ناتوانی

۹۴

۸

بررسی رابطه ساختاري سلامت خانواده اصلی، طرحواره هیجانی،

نظم دهی هیجان با رغبت به ازدواج در دانشجویان با نقش واسطه گري تمایزیافتگی خود

فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده

۹۵

۹

نقش مولفه های سلامت خانواده اصلی و ابعاد تمایزیافتگی خود در پیش بینی رغبت به ازدواج در دانشجویان

فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی

۹۵

۱۰

نقش سبک های دلبستگی و ابعاد استفاده از پیامک در پیش بینی احساس تنهایی دانشجویان

فصلنامه رویش روانشناسی

۱۳۹۶

۱۱

سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در دانشجویان

فصلنامه رویش روانشناسی

در نوبت چاپ

ج-۲) همایشها

ردیف

عنوان مقاله

همایش

سال برگزاری

۱

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش تمایل به اعتیاد دردانشجویان

اولین کنگره  ملی دانشجویی اعتیاد

۱۳۹۱

۲

تمیز دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری براساس مهارت های ارتباطی و حمایت اجتماعی

اولین کنگره  ملی دانشجویی اعتیاد

۱۳۹۱

۳

اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی  بر کاهش رفتارهای نابهنجار دانش آموزان اوتیستیک

اولين  سمينار مدرسه و كودك با نيازهاي ويژه

۱۳۹۱

۴

تاثیر آموزش راهبردهای خودکارآمدی بر افزایش مهارتهای فراشناختی

اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی

۱۳۹۱

۵

تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر بهزیستی روانشناختی، رضایت از زندگی و سرزندگی زهنی دانش آموزاان شاهد

چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

۱۳۹۱

۶

مهارتهای زندگی و گرایش به مصرف مواد در دانشجویان

کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر

۱۳۹۲

۷

اثر ترکیب هم افزا سوء مصرف مت آمفتامین و داروهای محرک جنسی در بروز رفتارهای پرخطر جنسی

کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر

۱۳۹۲

۸

اثربخشی برنامه­ ی توانمندسازی روانی- اجتماعی برکاهش فرسودگی شغلی زنان شاغل  سرپرست خانواده

اولین کنگره مشاوره و توانمندسازی خانواده

۱۳۹۴

د) سوابق کاری

ردیف

محل کار

عنوان کار

سال

۱

مراکز مشاوره دولتی و خصوصی(مرکز مشاوره رازی کرج، آرام اندیشه البرز، مسئول پایگاه امنخاب رشته دانشگاه خوارزمی)

مشاور تحصیلی و کنکور

…-۱۳۸۷

دانشگاه فنی و حرفه ای

تدریس

…-۱۳۹۳

۲

دانشگاه فنی و حرفه

مشاور مرکز مشاوره دانشجویی

…-۱۳۹۳

۳

دانشگاه خوارزمی

دبیر کمیته ویراستاری اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر

۱۳۹۲

۴

دانشگاه خوارزمی

عضو کارگروه ارزشیابی نشریات و سردبیر فصلنامه علمی- تخصصی روانشناسی بالینی جامعه نگر

۱۳۹۲ , ۱۳۹۱

۵

مجله فاروس

روزنامه نگار حوزه خانواده و ازدواج

…-۹۴

ه) کارگاهها

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس کارگاه

سال

۱

مشاوره ازدواج

دکتر علی محمد نظری

۱۳۹۰

۲

آشنایی با اصول رواندرمانی وجودی

دکتر علی محمد نظری

۱۳۹۰

۳

آشنایی با اصول و فنون درمان کوتاه مدت  راه حل محور

دکتر علی محمد نظری

۱۳۹۱

۴

مربیگری مهارتهای زندگی

دکتر فریدون یاریاری

۱۳۹۱

۵

آشنایی و مهارت در نگارش مقالات علمی- پژوهشی

دکتر حمیدرضا حسن آبادی

۱۳۹۱

۶

مربیگری مهارتهای پیش از ازدواج

بهزیستی کرج

۱۳۹۲

۷

درمان سیستمی سوء مصرف مواد

دکتر علی محمد نظری

۱۳۹۲

۸

ترمیم شناختی با استفاده از کامپیوتر در اختلال بیش فعال- نقص توجه

دکتر مصطفی نوکنی

۱۳۹۲

و) عضویت

ردیف

انجمن

شماره عضویت

سال

۱

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

۱۲۸۶۹

۱۳۹۳

۲

انجمن روانشناسی ایران

۸۰۹۹

از سال ۱۳۸۹

۳

انجمن مشاوره ایران

۳۳۴۶د

از سال ۱۳۸۹

۴

انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

۸۹۶۳۰

از سال ۱۳۸۹

ه) تألیف و ترجمه

ردیف

عنوان کتاب

توضیحات

۱

مهارتهای تربیت نوجوانان

انتشارات انسان برتر سال ۱۳۹۵

۲

مصاحبه انگیزشی برای مشاوران مدرسه

زیرچاپ

ی) علاقه مندی

ردیف

حوزه

۱

روش تحقیق و آمار(اس پی اس اس)

۲

استعدادیابی و هدایت تحصیلی، مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی، مشاوره با نوجوانان

۳

مشاوره توانبخشی(خانواده دارای کودکان استثنایی)

بازدید: 1276