عاطفه اقتباس - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

عاطفه اقتباس

بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی: عاطفه اقتباس

متولد: ۴۸ متاهل

آدرس محل کار:مرکز مشاوره یاوران رشد

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

آدرس ایمیل: A.eghtbas@gmail.com

سوابق اموزشی

مقطع کارشناسی:مشاوره و راهنمایی

مقطع کارشناسی ارشد: مشاوره وراهنمایی

موضوع پایانامه:اثر بخشی مهارت حل مساله برتاب آوری و عزت نفسی مادران و کودکان اتیسمی در آذربایجان شرقی

شماره سازمان نظام روان شناسی و مشاوره:۱۹۸۹۱

شماره انجمن مشاوره:۴۷۱۹

کارگاهای آموزشی

مهارتهای زندگی:بهزیستی تبریز

شکست عشقی:انجمن روانشناسی بالینی

واکنش در برابر بحران-مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی و نظام روانشناسی

واکنش در برابر بحران-نظام روانشناسی و مشاوره

درمان خیانتهای زناشویی:تهران-تبریز

مداخله در طلاق:تهران

مشاوره پیش از ازدواج:تهران

درمانگر جنسی:تهران ومدرک صادره از انگلستان

درمان شناختی-رفتاری (CBT)تبریز

مداخله در بحران خانواده-سازمان نظام روانشناسی

تربیت کودک-سازمان نظام روانشناسی

تربیت مربی مهارتهای ازدواج- تهران

زوج درمانی یک جانبه(زوج درمانی بدون حضور همسر)- تهران

زوج درمانی شناختی رفتاری- تهران

طرحواره درمانی- تهران

سوابق اجرایی

برگزاری کلاسهای آموزشی در مدارس ،محیط کار،محیط محله

اجرای کارگاه ممارت های زندگی برای نوجوانان در پایگاههای بسیج تبریز

اموزش نحوه ارتباط و محارت ارتباط با فرزندان در مدارس و پایگاها

مدرس تعارضهای زناشویی در مرکز سلامت طبیبان سبز

سخنرانی در دانشگاه آزاد ورزقان با موضوع مشاوره گروهی

مدیر عامل مرکز پیشگیری از آسیبهای اجتمایی و اعتیاد

بازدید: 1602