شفیقه طالب زاده - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

شفیقه طالب زاده

به نام خدا

شفیقه طالب زاده

متولد ۱۳۴۵

رشته تحصیلی کارشناسی _روانشناسی عمومی:دانشگاه آزاد تبریز ورود به دانشگاه ۱۳۸۶ فراغت 1389

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد:روانشناسی بالینی:دانشگاه علوم تحقیقات تهران ورود ۱۳۹۰ و فراغت از دانشگاه ۱۳۹۱

موضوع پایانامه در کارشناسی:بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه،مکانیسمهای دفاعی و سبک های دلبستگی در زمان

کارگاه های آموزشی

دوره مصاحبه و سمیولوژی (علمی و نظری) در بیمارستان رازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز -خانم دکتر رنجبر

دوره آموزشی تشخیصی بالینی (علمی و نظری)دکتر مجید ترابی

کارگاه آموزشی نظریه های مشاوره و درمان خانواده (خانواده درمانی سیستمی میلان)دکتر مجید محمود علیلو

کارگاه واکنش در برابر بحران(DRN) مرکز بهداشت استان آذربایجانشرقی و نظام روانشناسی و مشاوره استان تبریز ۱۲ ساعت

کارگاه آموزش درمان وسواس_انجمن روانشناسی بالینی ایران_دکتر مجید علیلو به مدت ۱۰۰ ساعت

کارگاه آموزش ،درمان شناختی _رفتاری  _(CBT)دکتر باباپور

دوره آموزشی به مدت ۵۰۰ساعت آموزش در زمینه تشخیصی ،روان درمانی رفتاری_شناختی اختلالهای  اضطرابی،اختلالهای افسردگی و اختلالهای وسواسی،تکنیک های تنظیم هیجان و ابراز وجود

دوره آموزشی در کارگاه پیشگیری از اضطراب و افسردگی به مدت ۸۰ ساعت در بهداشت استان آذربایجان شرقی

کارگاه در زمینه پیش از ازدواج،زوج درمانی ،خانواده درمانی زیر نظر دکتر مجید محمود علیلوبه مدت ۲۰۰ ساعت

سابقه کار در زمینه

مصاحبه و تشخیص

خانواده درمانی سیستمی

زوج درمانی با رویکرد  CBT

مشاوره پیش از ازدواج

روان درمانی

افسردگی،اضطراب،وسواس

تخصص در آزمونهایSLGO،BDI،MCMI،MMPIروشاخ

سخنرانی بیش از ۷مورد در لشگر عاشورا برای خانواده های سپاهی در مورد خانواده درمانی

سخنرانی بیش از ۲۰ بار در مجالس خانواده اولیای  و دبیران

بازدید: 315