دکتر لطیفه نظامی - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

دکتر لطیفه نظامی

      بسمه تعالی                                       

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگیلطیفه نظامی متولد تبریز ، متاهل

دارای مجوز مشاوره از سازمان بهزیستی

عضو سازمان نظام روانشناسی ومشاوره با شماره ۱۵۶۹۲

عضو انجمن روانشناسی ایران با شماره ۱۹۴۵۵

عضو انجمن علمی روانشناسی بالینی

۱) سوابق تحصیلی:

کاندید دکترای تخصصی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (۱۳۹۵)

عنوان رساله دکتری :  الگویابی بومی آسیب پذیری روانی اجتماعی به افسردگی مداوم در زنان شهر تبریز: روش ترکیبی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از واحد علوم وتحقیقات تهران (عنوان پایان نامه :استرس های دوران بارداری وافسردگی بعداززایمان )

فارغ التحصیل کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲) سوابق آموزشی :

 کارگاه مشاوره پیش ازازدواج ، آقای دکتر مجیدعلیلو ، تبریز۱۳۹۲

مربیگری مهارتهای ازدواج، آقای دکتر فرشادبهاری ، وزارت ورزش وجوانان ، تهران ۱۳۹۵

 دوره( ۵۰۰ ساعته) کارورزی بالینی ، آقای دکتر مجیدعلیلو تبریز ۹۶ ۱۳۹۵

دوره ۲۰۰ ساعته تربیت مدرس ومشاور سلامت جنسی , با الزامات اسلامی. موسسه رصد و بنیاد ملی خانواده ۱۳۹۷۱۳۹۶

کارگاه خیانت های زناشویی ، آقای دکتر مجید علیلو، تبریز۱۳۹۳

 خانواده درمانی ساختاری ، آقای دکتر بخشی پور ، تبریز۱۳۹۲

 کارگاه اصول ومبانی ودرمان های شناختی ،رفتاری ،اقای دکتر باباپور تبریز۹۴۹۵

رفتاردرمانی دیالکتیک ، آقای دکتربخشی پور ، تبریز۱۳۹۳

 درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس ،آقای دکتر علیلو ، تبریز ۱۳۹۳

 طرحواره درمانی ، آقای دکتر حسن حمیدپور ،تبریز۱۳۹۳

کارگاه درمان شناختی رفتاری اختلالات افسردگی اقای دکتر مجید علیلو ۱۳۹۲

کارگاه ۱۶ ساعته نورو فیدبک وکاربرد آن در اختلالات , آقای دکتر طباطبایی و اقای دکترچلبیانلو 1394

کارگاه زوج درمانی بر اساس رویکرد شناختی رفتاری- دکتر خدابخش احمدی-۱۳۹۷

۳) سوابق علمی و پژوهشی:

کتاب افسردگی بعداززایمان ، نشر انور تبریز۱۳۹۵

 مقاله نقش زنان در حفظ سلامت روانی جامعه ، همایش دانشگاه آزادتبریز۱۳۹۵

پیش بینی افسردگی بعداززایمان براساس استرس دوران بارداری،مجله علمی پژوهشی اندیشه ورفتار ۱۳۹۴تهران

 رابطه سبک های مقابله با استرس وافسردگی بعداززایمان همایش دانشگاه خراسان شمالی ۱۳۹۵

 ویژگی های شخصیت هگزاکو در افراددیابتیک ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه زابل ۱۳۹۵

دیابت واختلال پرخوری روانی ، مجله علمی پژوهشی دیابت دانشگاه علوم پزشکی یزد۱۳۹۶

 رابطه تنظیم شناختی هیجان با اضطراب دانش اموزان ،همایش دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۹۴

 رابطه افسردگی بعداززایمان واسترس ادراک شده ومتغیرهای دموگرافیک ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه ازاداسلامی تبریز

چرا زنان درابتلا به افسردگی مستعدتر از مردان هستند ؟ ، ماهنامه روان بنه ۱۳۹۶

 پیش بینی سازگاری اجتماعی دختران نوجوان براساس طرحواره های فرزندپروری والدین ۱۳۹۷(زیرچا پ)

۴) سوابق اجرایی

مدرس دانشگاه غیرانتفاعی شمس ، واحد روانشناسی عمومی ۱۳۹۴ ادامه دارد

حیطه فعالیت : روان درمانی اختلالات بالینی ( افسردگی ، وسواس ، اختلالات

اضطرابی ، اختلالات خوردن ، اختلالات روان تنی ، درد های مزمن ) ، مشاوره پیش از ازدواج ، زوج درمانی

بازدید: 1853