مریم چوبدار کارشناس ارشد روانشناسی - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

مریم چوبدار کارشناس ارشد روانشناسی

بسمه تعالی

خانم مریم چوبدار کارشناس ارشد روانشناسی

متولد ۱۳۴۷

سوابق تخصصی

مریم چوبدار، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه تبریز با معدل کتبی ۷۹/۱۸ سال ۱۳۸۶

کارشناس برنامۀ خانوادۀ صدا وسیمای مرکز تبریز سال ۱۳۸۵٫

کارشناس و مجری برنامۀ خانواده حدود ۱۰۰ برنامه سال ۱۳۸۶٫

کارشناس و مجری برنامۀ گفتگوی خانواده بیش از ۱۰۰ برنامه سال ۱۳۸۸٫

سخنرانی در مدارس سطح تبریز از سال ۱۳۸۵ تا کنون.

سخنرانی در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان سال ۱۳۸۸٫

اجرای آموزش خانواده در مدرسۀ ام البنین.

سوابق حرفه ای:

عضو انجمن روانشناسی ایران از سال ۱۳۸۰٫

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاورۀ ایران از سال ۱۳۸۷٫

دارای پروانۀ تخصصی مشاوره از سازمان نظام روانشناسی.

مشاور در مرکز مشاورۀ دانشگاه تربیت معلم آذربایجان سال ۱۳۸۸٫

مشاوره در مرکز مشاورۀ علامه امینی (سازمان بهزیستی) ۱۳۹۰- ۱۳۸۵٫

مشاور کمیتۀ امداد امام خمینی منطقۀ ۲ تبریز ۱۳۸۵- ۱۳۸۴٫

مشاور در مرکز مراقبت از زندانیان ۱۳۸۸- ۱۳۸۷٫

مشاوره در مرکز مشاورۀ یاوران رشد از سال ۱۳۸۹ تاکنون.

مسئول مرکز مشاورۀ شاهد و ایثار گر آذربایجان شرقی

مشاوره در بیمارستان بهبود از سال ۱۳۸۶ تا کنون.

گواهینامه های شرکت در کارگاهها:

گواهینامۀ دورۀ کشوری “اختلالات شخصیتی در کودکان و نوجوانان” سال ۱۳۸۸٫

گذراندن دوره اول تئوری” انتخاب دکتر ویلیان گلاسه” سال ۱۳۹۰٫

گواهی شرکت در رفتار درمانی دیالستیک ( DBT) سال ۱۳۸۹٫

گواهی گذراندن دورۀ آشنایی با قوانین حقوقی در اختلافات زناشویی سال ۱۳۸۹٫

گواهی شرکت در ارزیابی خانواده درمانی ۱و۲ کشوری سال ۱۳۸۶٫

گواهی نامۀ کارگاه آموزش زوج درمانی سال ۱۳۸۵٫

گواهی شرکت در دوره آموزشی زوج درمانی ۱۳۸۶٫

گواهی شرکت در کارگاه کشوری آموزش درمانی، شناختی، رفتاری CBT  1386 .

گواهینامۀ دوره های کشوری مصاحبۀ تشخیصی ۱۳۸۸٫

شرکت در کارگاه آموزش مهارتهای زندگی دانشجویی ۱۳۸۸٫

شرکت در کارگاه های آموزشی mind falness 1389.

اجرای کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژۀ کارکنان بیمارستان ۲۹ بهمن

اجرای کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژۀ کارکنان تأمین اجتماعی (شعبۀ ۵).

اجرای کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژۀ کارکنان بیمارستان بهبود.

اجرای کارگاه آموزشی با عنوان فرزند پروری و تربیت کودک در سپاه باسداران

اجرای کارگاه آموزش با عنوان آموزش خانواده در سپاه پاسداران.

اجرای کارگاه آموزش با عنوان مهارت های زندگی در آموزش و پرورش ویژۀ مسئولان آموزش جهت آموزش به دانش آموزان ۳دوره.

اجرای مشاورۀ گروهی در مرکز مشاوره علامه امینی.

اجرای مشاورۀ گروهی در مرکز مشاوره بنیاد و شاهد و ایثارگران۲دوره.

اجرای پایان نامۀ کارشناسی ارشد با موضوع ” رابطۀ سیستم های مغزی رفتاری و ملاک های دلبستگی در ابتلا به بیماریهای قلبی” در شهر تبریز.

بازدید: 1131