دکتر فخرالسادات قریشی راد - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

دکتر فخرالسادات قریشی راد

دکتر فخرالسادات قریشی راد

خلاصه تحصيلات و فعاليت هاي علمي و پژوهشي

خلاصه تحصيلات و فعاليت هاي علمي و پژوهشي دكتر فخرالسادات قريشي راد ، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

اطلاعات شخصي :

1kkk

سوابق تحصیلی:

2kk

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:

فارسي :تحول عقلانی و عاطفی در نوجوان

عنوان رساله دكتري :

فارسي : رویارویی با بحران: مطالعه بین فرهنگی (فرانسه و ایران)

لاتين :

(Confrontation des crise chez des adolescents: contribution à l’étude de la variabilité interculturelle (France et Iran

سوابق شغلي ( سوابق اجرائی و مسئولیت ها) :

3kk

فعالیت های مربوط به ایجاد طرح و راه اندازی :

– مسئول راه اندازي دانشكده علوم تربيتي دانشكاه تربيت معلم آذربايجان ۱۳۸۲

– راه اندازي گروه روانشناسي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ۱۳۸۴

– راه اندازي دفتر مشاوره دانشجويي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ۱۳۷۰

– راه اندازي بخش سمعي و بصري دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ۱۳۷۰

– راه اندازي گروه علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ۱۳۶۹

– راه اندازي كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان. از ابتدا ، ۱۳۶۸

سوابق آموزشی ( دروس تدریسی ):

5555

کارگاه های آموزشی: مجري كارگاههاي آموزشي spss  و سنجش و ارزيابي

مدال ها و افتخارات :

– مدال دانشگاه تبريز و ديپلم افتخار براي دانشجوي رتبه اول – از طرف رئيس دانشگاه ، ۲۰/۸/۱۳۵۵

– تشويق نامه فعاليت مورد قبول ، دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ، رئيس دانشگاه ، ۱/۱۲/۷۱

– استاد نمونه سال ۷۷ دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

– استاد نمونه سال ۸۷ دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

– استاد نمونه سال ۸۹ دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

ماموریت ها :

– ماموريت مبادلات فرهنگي بين ايران و چين ، با حكم وزير محترم علوم . چين ؛ پكن ، اوهان ؛ كوانجو ، هونان

عضويت درمجامع علمي داخلی و خارجی و پژوهشي :

5kk

مقالات علمي چاپ شده درمجلات علمي و پژوهشي ( نام نويسنده يانويسندگان ، نام مجله ، شماره مجله ، تاریخ انتشار ، صفحات ):

00000000100000000000002

فهرست مقالات ارائه شده درمجامع علمي :

۱- مراحل تحول اجتماعي شدن و ارتباط آن با زمينه هاي شناختي، عاطفي و اخلاقي ؛ پنجمين مجمع علمي جايگاه تربيت، تهران، آبان ۱۳۷۳

۲- بهداشت رواني و روان درماني با توجه به توصيه هاي اسلام ، كنگره جايگاه تربيت ، تبريز مهر ۷۳٫

۳- تربيت ديني به مثابه نياز رواني و شيوه هاي آن . ششمين مجمع علمي جايگاه تربيت ، تهران ، ۷۴٫

۴- اهميت پذيرش همسالان بعنوان نياز رواني … ، همايش علمي كاربردي مسايل نوجوانان ، اروميه ، ۷۶٫

۵- نقش مذهب و رويارويي مذهبي در بهداشت رواني ، اولين همايش بين المللي نقش دين در بهداشت رواني، تهران، ايران، ۸۰۱۳.

۶- تاثير خشونت خانوادگي بر رشد كودك ، اولين همايش بزه ديدگان ، اصفهان ۸۲۱۳.

۷- مهريه عامل ثبات يا علتي براي نظام كسيختگي ؛ نخستين كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده تهران ۸۳۱۳.

۸- مشكلات سازگاري نابينايان ، نخستين همايش دانش آموختگان نابيناي سراسر كشور ، شيراز ۸۲۱۳.

۹- مشاركت بانوان در چالش هاي امروز و بحران هويت ، همايش توسعه پايدار زهدان ۸۲٫

۱۰- ارتباط يا عدم ارتباط با نسل گذشته ، همايش ملي مناسبات نسلي در ايران ، تهران ، بهمن ۸۳٫

۱۱- آسيب هاي رواني ناشي از زلزله و حوادث طبيعي و كمك به باز سازي آن ، كنفراني بين المللي مخاطرات زمين، دانشگاه تبريز ۷-۵ مهرماه ۱۳۸۴٫

۱۲- Women in Quran ، كنفرانس بين المللي زنان ، قبرس ، E.M.U ، ۲۵ آوريل ۲۰۰۶٫

۱۳- تاثير اشتغال مادران بر خود پنداره دختران ، دومين كنگره آسيب شناسي خانواده ، دانشگاه شهيد بهشتي تهران ۲۶ ارديبهشت ۸۵٫

۱۴- بررسي ملاك هاي انتخاب همسر دانشجويان دختر وپسر دانشگاه تربيت معلم آذربايجان. دومين كنگره آسيب شناسي خانواده ، دانشگاه شهيد بهشتي تهران ۲۶ ارديبهشت ۸۵٫

۱۵- تربيت دختران ؛ ويژكي ها و تفاوت ها . اولين گرد همايي ملي زن ايراني و پژوهش؛ دانشگاه آزاد مشهد؛ بهمن ۸۴٫

۱۶- جايگاه هنر در تربيت مذهبي ، اخلاقي و اجتماعي، اولين كنگره سراسري هنر درماني ، تهران ، دانشگاهشهيد –-بهشتي ۷-۹ آذر ۸۵٫

۱۷ – طرح سلامت روان در توصيه هاي اسلامي , اولين همايش بين المللي رواندرماني, دانشگاه اصفهان ۲۰-۲۲ آذر ۸۵٫

۱۸- Elders’ mental health in nursing home ,ICP, Berlin , 2008

۱۹٫ The effects of self image on depression in pre-university students, Gent Univ. 17/9/09. 10th European conference on psychological assessment

۲۰٫ Relationship between alexithymia andcoping strategies in stressful situations, 27th International Congress of Applied Psychology, 2010, Australia –

۲۱- تاثير عملکرد خانواده در سبک هاي هويت دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي, آسيب شناسي خانواده, سازمان بهزيستي استان, تبريز , ايران

 ۲۲٫Assessment of attributional styles and general health of university staffs ICP 2012: “International Congress of Psychology Sout Africa.

سوابق پژوهشی (طرح پژوهشی) :

8kk

کتب انتشار یافته:

9kk

عناوين پايان نامه ها و اسامي دانشجويان تحت راهنمايي:

مقطع كارشناسي ارشد :

99

بازدید: 1387