برگزاری بزرگداشت روز روانشناس با حضور روانشناسان مرکز - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

برگزاری بزرگداشت روز روانشناس با حضور روانشناسان مرکز

برگزاری جشنی بمناسبت روز روانشناس
با حضور اساتید و روانشناسان مرکز

برای دیدن تصاویر بیشتر به گالری تصاویر مراجعه نمائید.


بازدید: 123