انتخاب رشته ترسیم آینده تخفیف 50% برای رتبه زیر 2000 - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

انتخاب رشته ترسیم آینده تخفیف ۵۰% برای رتبه زیر ۲۰۰۰

انتخاب رشته تحصیلی بصورت علمی و تخصصی
زیرنظر اساتیدبرجسته ارشد و دکتری مشاوره و راهنمايی

تحلیل کارنامه و تخمین احتمال قبولی با روشهای علمی
بررسی عوامل انتخاب رشته(علایق، استعدادها،شخصیت و ارزشها)
امکان سنجی موفقیت در رشته های مختلف
چینش دقیق و منطقی انتخابها

بازدید: 2