اطلاعاتی در موردTDCS - مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز

اطلاعاتی در موردTDCS

وکاربرد آن در درمان اختلالت روان پزشکی و اختلالات روانی:TDCS

یکی از روشهای غیر تهاجمی تحریک مغز است که با استفاده از جریان الکتریکی ضعیف و پیوسته اثر خود را به جا میگذارد.این جریان الکتریکی پیوسته تحریک پذیری نرونی را در نواحی خاص مغز را افزایش یا کاهش میدهد . این تغییر در تحریک پذیری نرونی به تغییر در عملکرد مغز منجر میشود وامروزه کاربرد گسترده ای در اختلالت نورولوژیکی و روانپزشکی پیدا کرده است

کاربردهاTDCS چیست ؟

Tdcsبه عنوان یا ابزار غیر تهاجمی وابزاری برای تحریک انعطاف پذیری نورونی مغز ،در اختلالهای روان پزشکی و نورولوژیکی که ناشی از نقص در تحریک پإیری قشری است مثل صرع ،میگرن ،افسردگی و غیره کاربرد دارد.tdcsهمچنین نتایج درمانی در اختلالاتی مثل وزوز گوش ،اختلال پرخوری و کاهش ولع مصرف مواد را داشته است .در واقعtdcs    انواعی از حوزه های حسی ،حرکتی ،شناختی وهیجانی اثر دارد .tdcsدر بهبود سرعت پردازش مغزی ،ظرفیت حافظه ،توجه و کلیه عملکرد های شناختی موثر است .این روش علاوه بر استفاده در جمعیت بالینی قابلیت استفاده در افردا سالم را نیز دارد .بررسی روی افراد سالم نشان داده که tdcsدر بهبود عملکرد شناختی افراد در برخی از تکالیف همچون زبان ،ریاضی ،فرخنای توجه ،حل مسئله ،حافظه و هماهنگی موثر است .

آیاTDCS اثرات ماندگار ایجاد میکند ؟

Tdcsاثرات بلند مدت در تحریک پذیری قشری ایجاد میکند .با استفاده از شیوه های مختلف مثل افزایش طول مدت تحریک ،افزایش شدت تحریک و افزایش دفعات تحریک میتواند ماندگاری اثرات tdcsرا افزایش داد .

TDCSودرمان آن در کودکان دارای مشکلات یادگیری ،و حتی درمان مشکلات شناختی و درکی و تکلم و قدرت درک و استدلال را حتی در کودکانی که سطح هوشی انها کمتر از حد بهنجار است را بهبود میبخشد .

چه کسانی میتوانند از Tdcsاستفاده کنند ؟

ماهیت tdcsوبی نیازی آن به شرکت فعالانه فرد در امر درمان باعث شده تا در محدوده سنی گسترده (حتی کودکان ۳ساله نیز میتوانند از این روش استفاده کنند )و انواعی از اختلالات (حتی زمانی که همکاری فرد در درمان کم است )قابلیت استفاده را گسترده سازد .

بازدید: 17